06 de maig 2022

Tenim drets


Martínez Torres, Virginia; Pelay Bargalló, Núria; Coronado, Namibia (il·lustr.)

Barcelona: Sindicalistes solidaris; UGT; Diputació de Barcelona, 2021

Te dipòsit legal, B20671-2021, però no ISBN. No hi ha índex. De qualitat. Per els educadors.

 https://sindicalistessolidaris.org/tenim-drets/

“hem escollit uns quants drets”  (Els drets humans de 1948 tenen 30 articles) https://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/drets-humans/index.html

 

“hem afegit drets humans emergents” Societat civil. Any 2007 Drets Humans Emergents https://entreterres.org/drets-humans-emergents

 

“adaptats a 3r i 4t de primària”

“Aprofundirem d’una manera divertida en algunes matèries que treballem a l’escola”

“activitats...en grup o individualment”


 Relació dels drets inclosos en el llibre:

A una identitat.

A la vida i a no rebre tortures ni tracte degradant. En anglès)

A escollir una religió o creença.

A una educació, al lleure i a la cultura

A la preservació de salut i al benestar.

A habitar el planeta, a tenir accés a l’aigua potable i al medi ambient.

A la participació, a la llibertat d’opinió i de consciència.

A tenir accés a la informació.

A la igualtat d’oportunitats, a no ser discriminat i a la protecció de col·lectius en situació de risc o exclusió.

A tenir feina remunerada o no, que garanteixi una activitat digna i qualitat de vida.

A la mobilitat i al refugi.

A l’habitatge

A una identitat de gènere i a gaudir plenament de la sexualitat.

A la justícia.

A la alimentació.

 Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada