Presentació

EL PUNT DE LECTURA

És un projecte impulsat per la Fundació Artur Martorell i per l'associació de Mestres Rosa Sensat.


Amb el projecte EL PUNT DE LECTURA es vol contribuir al foment de la Lectura en un sentit ampli: la comunicació personal i amb els altres i la construcció de coneixements i actituds. 

Es vol aprofundir en la comprensió i l’expressió de coneixements, emocions, sentiments i desitjos, tot analitzant les pràctiques actuals i fent propostes de millora.

Es vol afavorir el desenvolupament intel·lectual, afectiu i social de la persona a través de la comunicació, l’expressió i la creació, es a dir de la competència comunicativa (lingüística i audiovisual), a través de la lectura, l’escriptura i les interaccions orals.

Es vol tenir en compte les possibilitats de comunicació i intercanvi, des de la biblioteca/mediateca, les entrevistes, els debats, l’explicació de contes i narracions, viscudes directament o presentades a través de mitjans de comunicació o plataformes d’Internet.

Es vol desenvolupar progressivament la competència comunicativa en textos de més complexitat, en diferents suport i formats.

L’experiència i participació de les responsables de la Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Pau Raga i Amàlia Ramoneda, així com els serveis, els materials i les instal·lacions són la base per portar a terme aquest projecte. 

EL PUNT DE LECTURA està organitzat en el següents grups de recerca i innovació on es realitza un treball cooperatiu de professorat de tots els nivells educatius des d'infantil a universitari:


El PUNT DE LECTURA vol treballar amb diferents persones, institucions i centres que estudien, i fan recerca sobre aquest tema.

Podeu consultar el document fundacional cliqueu aquí: Puntdelectura2008

Col·laboracions: Fundació Marta Mata Garriga a Saifores (Baix Penedès) i Màster d’Entorns d’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digitals de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.


“La competència lectora és de capital importància en una societat i una economia basades en el coneixement.” Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural – EURYDICE. La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas. [en línia]. Madrid: Ministerio de Educación, Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación educativa (IFIIE), 2011. [Consulta: 23 abril 2013]. Disponible a: <http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/130ES.pdf>

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada