17 de març 2015

KOSMÓPOLIS15
al CCCB
del 18 al 22 de març de 2015


Cada nova edició de Kosmopolis explora el que està passant en aquest territori en què la literatura, en la seva concepció més oberta, reinterpreta el passat, imagina el futur i ens permet entendre un present sempre canviant. La literatura s’expandeix amb les seves pròpies armes i també amb l’ajuda de la resta de les arts i les ciències. Romanen les grans discussions, sota noves estratègies. Realitat i ficció, la barreja dels gèneres, la influència dels clàssics, les virtuts i els límits de l’objecte llibre, els drets del lector, la reivindicació dels autors. I també les zones sense cartografiar, allà on continuem buscant el que és nou.

http://kosmopolis.cccb.org/es


També al CCCB
L'EXPOSICIÓ
De l'11 de març 2015 al 26 de juliol de 2015


«Les variacions Sebald» es postula com un assaig visual i textual que recull la veu de l'escriptor i d’altres creadors en diferents àmbits i examina la manera en què diverses estratègies conceptuals de l'autor –l'ús d’imatge amb text, la seva particular reflexió històrica, la juxtaposició inesperada d’escenes i de narrativitat en general– han influït en les arts visuals i la literatura després de la seva mort, esdevinguda ara fa poc més de deu anys.