Llegir i escriure
Una de les finalitats centrals d'aquest grup de treball és recollir i/o fer propostes per a la dinamització de la lectura de tota mena de textos i presentats en qualsevol suport o format. Es planteja abordar els que tracten temes del món de la ficció o de la projecció personal fins a aquells que plantegen els coneixements específics de les diferents disciplines o àrees curriculars. L'objectiu final és poder oferir diversitat de models de plans de lectura de centre que facilitin les tasques dels equips docents.


Un altre dels aspectes que es plantejarà en el treball del grup serà el primer aprenentatge de la lectura i l'escriptura amb aportacions del que cal fer a l'escola i quins llibre poden ajudar en la construcció d'aquest camí cap a la competència lectora. En aquest camp, teniu un primer llistat de llibres. En properes versions l'anirem matisant i comentant per tal que sigui una bona eina per a l'aula.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada