Competència informacional

La generalització de l’ús de les TIC ens els àmbits de la vida personal i familiar, de l’oci, l’estudi, el treball, les relacions, etc., i la creixent extensió, digitalització i ubiqüitat de la informació, cada vegada més fan necessari el desenvolupament de Competències Digitals dels ciutadans i ciutadanes.

Sense voler entrar en el debat dels conceptes, amplitud, àmbits i interseccions, considerem que les Competències Digitals, enteses com a competències múltiples en una “cultura multimodal”, integren tant la Competència en TIC (p.e. ACTIC-Acreditació en Competències en TIC), com la Competència en Comunicació Audiovisual o encara millor, la Competència Mediàtica, com la Competència Informacional. 


Han format part del seminari: Montserrat Batallé, Antònia Maria Maura, Jordi Parés, Pau Raga, Mònica Ricart, Mariona Trabal i Jordi Quintana.


Menú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada