15 de març 2017La biblioteca escolar

* COM POT CONTRIBUIR LA BIBLIOTECA ESCOLAR A LES NECESSITATS EDUCATIVES
DEL S. XXI? SOTA QUINES CONDICIONS? QUINS NOUS USOS I SERVEIS PERMETEN
CONTRIBUIR A LA MILLORA METODOLÒGICA DE L’ESCOLA?
* COM CONVERTIR LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS EN CENTRES DE RECURSOS PER A
L’APRENENTATGE? I EN LABORATORIS PER A LES ALFABETITZACIONS
MÚLTIPLES?
* QUINS SERVEIS DE SUPORT NECESSITEN LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS? QUINES
INICIATIVES HAN RESULTAT EXITOSES?
* COM IMPLICAR A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL SERVEI DE BIBLIOTECA
ESCOLAR? QUIN PAPER HAN DE TENIR ELS DIVERSOS AGENTS EDUCATIUS?
* QUINA BIBLIOTECA ESCOLAR TÉ FUTUR I A QUINS REPTES HA DE DONAR
RESPOSTA?

FUNDACIÓ JAUME BOFILL Provença 324, 1er 08037 Barcelona
NIF G-08241036 - Tel 934 588 700 http://www.facebook.com/FundacioJaumeBofill
30 de març 2017 Acta en linea gratuit de 18 a 19 h.
Inscriu

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada