20 de juliol 2019


Seth

Novel·la gràfica
LA VANGUARDIA cultura/s 20. 7. 2019
pàgina 8

TRINITAT GILBERT

Donar valor a la literatura juvenil

Barcelona va ser l’escenari de la 1a Jornada de Joves Lectors, organitzada pel grup Joves Lectors Catalans. Va reunir escriptors, traductors i editors

19 de juliol 2019

25 Curts per treballar les emocions i els valors

A l'escola, a part d'impartir coneixements, és fonamental treballar les emocions i els valors. Una bona manera de fer-ho és utilitzar els curtmetratges. A partir de la seva visualització es poden establir diàlegs i converses a l'aula molt interessants amb els infants.

http://diarieducacio.cat/25-curts-per-treballar-les-emocions-i-els-valors/